Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Eireann
Would you search me out 
Would you recognize me
My waters, the heart of every tree
Would you look for me
You placed a sign on the road to guide me
A hand of friendship in a time of need
I look deep into your blue eyes
Ireland, IrelandAfro Celt Sound System

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου