Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Ameno


Dori me interimo                                                                                     Take me to the inside
Adapare                                                                                                    Absorb
Dori me                                                                                                    Take me
Ameno Ameno                                                                                         Disclose Disclose
Latire                                                                                                       Hiding
Latiremo                                                                                                 Hiding oneself    
Dori me                                                                                                   Take me


Ameno                                                                                                     Disclose

Omenare imperavi ameno                                                                              Unperceived signs disclose   
Direme direme matiro                                                                            Tell me tell me war like
Mtiremo                                                                                                  Spirit martyr
Ameno                                                                                                     Disclose 


Omenare imperavi emulari                                                                            Emulate unperceived signs

Ameno                                                                                                     Disclose 
Omenare imperavi emulari                                                                             Emulate unperceived signs


Ameno                                                                                                     Disclose   

Ameno dori                                                                                             Disclose the silence
Ameno dori me                                                                                       Disclose take me
Ameno dori me                                                                                       Disclose take me


Ameno dom                                                                                            Disclose soldier 

Dori me reo                                                                                            Take me away
Ameno dori me                                                                                      Disclose take me 
Ameno dori me                                                                                      Disclose take me
Dori me am                                                                                           Take me now

Ameno                                                                                                   Disclose  
Ameno dori                                                                                           Disclose the silence  
Ameno dori me                                                                                     Disclose take me
Ameno dori me...                                                                                  Disclose take me...

Era


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου